Giá vàng hôm nay ngày 13/04/2024

Giá vàng hôm nay ngày 13/04/2024 của SJC và các hệ thống: DOJI, Phú Quý, BTMC…

Giá vàng thế giới
Đơn vị tính: USD/oz
2,343.90
Quy đổi

71,157
Chênh lệch
9,443

Giá vàng SJC hôm nay

Hệ thống
Mua
Chênh lệnh
Bán
SJC
80,600 -1,900
2,500
83,100 -1,400
PNJ
80,600 -1,900
2,500
83,100 -1,400
DOJI
80,600 -2,200
2,600
83,200 -1,600
Phú Quý SJC
80,700
2,200
82,900
Bảo Tín Minh Châu
80,800 -1,900
2,100
82,900 -1,600
Mi Hồng
81,000 81,000
1,300
82,300 -900

Chênh lệch giữa MUABÁN

Mức tăng giảm so với ngày trước đó

Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng