Giá vàng hôm nay ngày 12/07/2024

Giá vàng hôm nay ngày 12/07/2024 của SJC và các hệ thống: DOJI, Phú Quý, BTMC…